Sadašnjost

OPG Džakula nastavio je obiteljsku tradiciju stočarske proizvodnje usmjerivši je prema ekološkoj porizvodnji  s ciljem što većeg udjela direktne prodaje.

OPG trenutno koristi  oko 200 hektara površina, uglavnom livada i pašnjaka te svega 20 hektara oranica.

Na OPG-u se nalazi 80 krava u sustavu krava – tele gdje su goveda cijele godine na pašnjaku, a telad ostaje uz majke do težine 160-220kg kada idu na tržište. U pasminskom sastavu prevladava simentalsko govedo i to  mesne linije bikova porijeklom iz Irske i Kanade zbog dobrih proizvodnih karakteristika kao što su : držanje vani cijele godine, lagano telenje, zdravstvena otpornost te  vrhunska kvaliteta mesa.

Životinje  ljeti pasu, a zimi se hrane sijenom i sjenažom po volji. Ekolške žitarice koriste se samo za prihranu teladi kada je to potrebno.

Pored goveda, na OPG-u se nalaze i ovce pasmine njemački merino (Merinolandschafe) koje se uzgajaju za proizvodnu mesa. Matično stado čini 100 ženki koje su također cijele godinu na pašnjaku, osim u vrijeme janjenja kada su u ovčarniku 60-80 dana. Njemački merino uzgaja se na imanju od 1991. godine i odlično se adaptirao na naše uvjete te cijele godinu boravi vani uz hranjenje sijenom i sjenažom dok se eko žitarice koriste  samo za  prihranu janjadi i ovaca koje doje.

Treću granu proizvodnje predstavljaju svinje, od kojih se uzgaja crna slavonska svinja (fajferica), također na otvorenom, na pašnjaku .Glavni proizvod su tovljenici stari 16-18 mjeseci, težine 160-180 kilograma. Ovakvi tovljenici sirovina su za proizvodnu tradicijskih proizoda: salame (kobasica), slanine, buđole, masti, čvaraka i slično.

Na OPG-u se nalazi i 20 konja te 10 magaraca .

*brojke su okvirne, u svrhu ilustracije o kojem redu veličine proizvodnje se radi

Početak

Početak je bio davne 1919. godine

Naša vizija

Poslovni model OPG Džakula je kombinacija stočarstva s težnjom k prodaji krajnjem potrošaču, te edukacijskog turizma….

Ekološka proizvodnja

Ekološka proizvodnja je budućnost…

Povijest

OPG Džakula na ovoj je lokaciji, Sjeverovac 23 ,počeo s radom 1919. godine kada je imanje kupio pradjed Đuro Dragović. U početku je to bilo malo seosko gospodarstvo sa oko 2 ha zemlje,  stradalo je tijekom Drugog svjetskog rata, a po završetku rata preuzeo ga je  Petar  Dragović koji ga je vodio sve do 1968. godine. Razvoj farme koju danas imamo farme počinje 1968. kada su se na imanje  vratili Maca (rođ. Dragović) i Žarko Džakula kao treća generacija. Od tada se farma razvija u pravcu  veće obiteljske  farme koja ima više djelatnosti  i svakim danom želi pronaći nove načine proizvodnje  s ciljem da priroda bude zadovoljna odnosom prema njoj, a da potrošači da budu zadovoljni proizvodima.

Obiteljsko poljoprivedno gospodarstvo preuzeli su  1996.godine Višnja (rođ. Ljubojević) i  Rodoljub Džakula, obnavljajući proizvodnje koje su stagnirale tijekom rata te su tako stvorili temelje  današnje proizvodnje.

Dopunske aktivnosti

Naš OPG od samog početka pruža i usluge edukacije i savjetovanja tako da imamo suradnju  s Veterinarskim i Agronomskim fakultetom te Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima, kao i nekim srednjim poljoprivrednim školama, osnovnim školama, vrtićima i udrugama poljoprivrednika.

Unutar edukacije za djecu imamo cjelodnevni edukacijski  program  „Jedan dan na farmi“ gdje  se djecu upoznaje  sa osnovama rada na  farme, proizvodnje hrane za životinje, hranjenja i timarenja životinja, proizvodnje sira i ovčje vune.