“Webinari”

Webinari

Kao jednu od aktivnosti edukacije, OPG Džakula je u sklopu provedbe projekta „Edukacijski centar Džakula“, sufinanciranog sredstvima Europske Unije, započeo sa održavanjem tzv. Webinara (web based seminar). Zahvaljujući sredstvima podmjere 6.2.1. – Potpora ulaganju u pokretanju nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnom području, nabavljena je sva potrebna oprema za održavanje prezentacija, predavanja, seminara ili radionica koji se prenose Internetom u stvarnom vremenu.

Uvođenje webinara kao djelatnosti uvelike je olakšalo održavanje edukacijskih aktivnosti, sudionici edukacija ne moraju prisustvovati teoretskom dijelu fizički u Sjeverovcu, već se otvara mogućnost organizacije po hibridnom principu. Na taj način sudioniku je omogućeno praćenje teoretskog dijela radionica od kuće, što olakšava i pojeftinjuje organizaciju, pogotovo kad se radi o višednevnim aktivnostima. Uz to, na ovaj način olakšane su individualne edukacije, pogotovo kada se radi o geografski udaljenijim polaznicima. Platforme koje se koriste za webinare nude niz mogućnosti u smislu interaktivnosti, vođenja bilješki ili snimanja cijelog webinara, čime sudionici mogu spremiti video isječke kako bi ih kasnije mogli koristiti kao repetitorij.

Odabir platforme koja će se koristiti za pojedini događaj zasniva se na temelju polaznika, odnosno njihove preference ili dosadašnjeg iskustva, gdje se OPG Džakula trudi pokazati maksimalnu fleksibilnost.

Za dodatne informacije ili eventualne upite vezano uz moguću suradnju i održavanje webinara, slobodno nas kontaktirajte.

Prethodno svakom webinaru, niže na web stranici, u rubrici „WEBINARI“ bit će pravovremeno objavljeni podaci za pristup korisnika i dodatna pojašnjenja.